Komputerowa edycja i skład nut

Komputerowa edycja i skład nut

 

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z komputerowym zapisem, edycją i składem nutowym. Przygotujemy dla Państwa zarówno prosty zapis melodii z tekstem, partyturę chóralną jak i bardziej zaawansowane partytury orkiestrowo-chóralne. Istnieje możliwość spisania melodii z nagrania (ze słuchu), przepisanie z rękopisu lub wydruku,
transkrypcji lub transpozycji utworu.

Pracujemy na oprogramowaniu różnych producentów, zarówno tych wiodących: Finale, Sibelius, jaki tych mniej powszechnych MuseScore, Cubase.